onsdag den 26. marts 2008

Grundlæggende økonomiske sammenhænge - del 3

Gebyrer udgør i dag ca. 1/3 af indtjeningen i forhold til renteindtægter.

Du vil blive meget overrasket hvis du begynder at nærlæse bankernes regnskaber, at der allerede mellem 2003 og 2004 skete en stigning i gebyrindtjeningen på 9,8% fra 12,7 til 14 milliarder. Dette beløb svarer i øvrigt til 10 gange det beløb der blev hensat til "tab og hensættelser" som i forvejen faldt fra 5 til 1,4 mia — et fald på 72,3%.

Da vi, som bekendt, interesserer os en del for tal, talsammenhænge, nøgletal og især relationerne set i forhold til den private økonomi, så vækker tallene til eftertanke. Et fald i forventede tab på 72,3% KUNNE indikere, at økonomien gik langt bedre, men det kunne også indikere, at man er langt mere forsigtige med at gennemføre de hensættelser man BØR foretage for at overholde diverse tilsyns krav om, at have realiteter bag de tilgodehavender man har bogført. Dette betyder, på almindeligt dansk, at man i dag gør mere for at undgå at få et tab (og altså forfølger en skyldner længere end før) eller at man f.eks. frasælger krav.

Man behøver ikke søge ret længe på nettet for at finde ud af, at der eksisterer nogle bureauer som med deres Finansservice kun har til formål at "omdanne" passive fordringer til aktive betalinger. Dette tager man sig ganske godt betalt for, også selvom gældsposter købes til meget attraktive kurser.

Hvad kan DU bruge dette til?


Relevanen for dig er naturligvis at vide hvilken forhandlingsposition du har. Populært sagt: skylder du nok til at banken nødig vil miste beløbet, eller tjener du nok til at du kan presse renten ved at tilbyde et højere afdrag?

I det første tilfælde kan der være en interesse i et partnerskab hvorved banken bliver særinteressent i stedet for at risikere at en mindre kreditor trækker tæppet væk...
I det andet tilfælde kan der ligge en stor interesse, rent likviditetsmæssigt, i at afkorte engagementet.

Begge dele kan ses fra din og kreditors side. Derfor kan du blive klogere på hvordan din modpart tænker, og derved også forbedre dine chancer for at dine argumenter vil være overbevisende når du fremlægger dem... :-)

Carpe diem. :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar